Yhteystiedot

Asko Juuti
Saarikontie 8
40950 Muurame
040 565 3364
asko.juuti@kolumbus.fi

Uusimmat kirjoitukset

Uutiset

8.6.2017Muuramen kunnanvaltuuston valintojaLue lisää »19.12.2015KunniamerkkiLue lisää »
Share |

Kaikkien saatavissa oleva julkinen terveydenhuolto on turvattava. Kestävä ja vastuullinen rahoitusratkaisu on ainoa keino varmistaa kattavat palvelut. Tässä tarvitaan ehdottomasti kuntien ja valtion toimivaa yhteistyötä. Palvelumaksujen on oltava sillä tasolla, etteivät ne estä hoitoon hakeutumista. Kokonaiskustannukset pysyvät kurissa, kun ensin satsataan riittävästi ennalta ehkäisevään toimintaan. Toiminta-ajatuksen on oltava, ettei perusterveestä saa tulla erikoissairasta.

Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen alkaa näyttää siltä, että työelämä on sulauttanut perhe-elämän sisälleen. Ehkä olisikin syytä alkaa puhua työn ja perhe-elämän eriyttämisestä, jolloin perhe-elämälle jäisi oma selkeä aikansa työpäivän ohella. Tämä lisäisi perheiden hyvinvointia. Perheiden kotiapu olisi saatava uudelleen käyttöön tehokkaana ongelmien kasautumista ennalta ehkäisevänä palveluna. Perhe on nostettava takaisin yksilön rinnalle yhteiskunnan perusyksiköksi.

Koulutusta kehittämällä huolehdimme lapsistamme, tulevaisuuden tekijöistä. Koulujen ryhmäkoot on saatava sopivan kokoisiksi tämän päivän opetuksen tavoitteisiin ja lasten tarpeisiin nähden. Koulujen ja perheiden yhteistyötä lasten terveen kasvun tueksi on lisättävä. Apuna on oltava riittävä määrä asiantuntija-apua, kuten monipuolista terveydenhoitoa ja kuraattoripalveluja. Aivan liian moni nuori myös "unohtuu" peruskoulun jälkeen odottamaan tulevaa elämää ilman ammatillista koulutusta. Tämän seurauksena he jäävät työelämän ulkopuolelle. Toisen asteen koulutuspaikka on taattava jokaiselle peruskoulun päättäneelle.

Seniorikansalaiset ovat jo osuutensa Suomen rakentamiseksi tehneet. Osa heistä sotia käyneinä itsenäisyytemme takaajina, osa raskaassa työssä terveytensä menettäneinä. Osa on edelleen aktiivisia kulttuurin ja monien muiden asioiden harrastajia ja muutamat jopa vieläkin mukana työelämässä. Meidän nuorempien sukupolvien velvollisuutena on huolehtia ikääntyvistä kansalaisista elämän ehtoopuolellakin. Ikääntyville on muovattava monipuolinen, tarpeita vastaava ja omaa toimintakykyä tukeva palveluverkosto koti- ja ateria-avusta palveluasumiseen. Tilanteen niin vaatiessa on laitoshoidon oltava riittävästi resurssoitua. Perusajatuksena on oltava koko ajan "aikaa ihmiselle".

Kuntatalouden hoidossa on pidettävä huoli siitä, että hallitsemattomat kulut muutetaan hallituiksi, ennakoitavissa oleviksi. Tämä varmistetaan selkeällä, kuntalaisten tarpeita vastaavalla, palveluohjelmalla. Työllä luodaan taloudellista turvaa. Siksi yrittäjyyttä ja työntekoa on kannustettava. Talous on pidettävä renkinä. Sitä ei saa päästää isännäksi, jota palvotaan enemmän kuin kuntalaisten hyvinvointia.

Siis työtä, turvaa ja hyvinvointia.

Välittämisellä on väliä!